תקנון באר שבע סיטי

תקנון שימוש באתר

התקנון מיועד לזכר ולנקבה כאחד ומנוסח בלשון זכר מצורכי נוחות בלבד
השימוש בבאר שבע סיטי ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה
 ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה
להלן תקנון השימוש באר שבע סיטי  (להלן "האתר") האתר יוסד מנוהל ונמצא בבעלות נחי(נחום) לייזר (להלן: "הבעלים")כל שימוש באתר (אם באמצעות רשת האינטרנט, אם דרך הטלויזיה ואם בכל דרך אחרת), בתכניו (כל מידע הניתן באתר, מכל סוג – טקסט, תמונה, סרטון, אנימציה, קוד מחשב, תוכנה וכיו"ב) ובשירותיו, כפופים לתקנון זה ומהווים הסכמה לכל התנאים המצויים בו

 השימוש בבאר שבע סיטי הוא לצרכים אישיים ופרטיים בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש שאינו פרטי או אישי, ובמיוחד שימוש מסחרי
כל המעוניין לעשות שימוש שאינו פרטי באתר חייב לקבל הסכמה מפורשת בכתב מהבעלים. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך באר שבע סיטי, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי
הגלישה באתר מתבצעת ('כמו שהוא') ולא תעשה כל התאמה על מנת להתאימה לצרכי גולשים שונים. לגולשים לא תהייה כל טענה או דרישה בנוגע לאתר או לתכניו המופיעים בו

כל זכויות היוצרים באתר, בתכניו ובשירותים הניתנים בו הינם של ה"בעלים" בלבד או של צד ג' שאישר ל "בעלים" להשתמש בהם
על מנת לקבל את הסכמת ה"בעלים" לשימוש באתר, בתכניו ובשירותיו שלא בהתאם לתנאי התקנון יש ליצור קשר עם ה"בעלים" באמצעות דוא"ל כל הפרה של זכויות היוצרים באתר מהווה עבירה על חוק זכויות יוצרים, התשס"ו 1982

תכני האתר האתר מספק עדכונים שותפים, חדשות ומידע אודות עסקים,תרבות,פנאי,בילוי,ארועי תרבות, לינה, הסעדה, אירועים וכיוצא בזה בעיר באר שבע ובסביבתה. תכני האתר מסופקים ע"י בתי עסק ומוסדות שונים "הבעלים" אינו מתחייב לנכונותם ומידת דיוקם של התכנים הנמצאים באתר. "הבעלים" לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם עקב השימוש באתר, בתכניו או בשירותיו או בהסתמכות עליהם
האתר כולל קישור לעמודים חיצוניים. "הבעלים" אינו אחראי על התכנים הניתנים בעמודים החיצוניים הנ"ל, ולא נושא ו/או יישא בכל נזק הנגרם עקב הגלישה והשימוש במידע או בשירותים הניתנים באתרים אלו
האתר שומר לעצמו את הזכות לכלול תכנים מסחריים ופרסומיים אשר יופיעו בו בצורות שונות

תכנים אלו נמסרים ל"בעלים"  ע"י מפרסמים חיצוניים ו"הבעלים" אינו נושאת בכל אחריות לתכנים אלו, לשירותים הניתנים בהם או לכל נזק הנגרם עקב פרסומים אלו. כל עסקה שמתבצעת עקב פרסומים אלו הינה בין הגולש/משתמש/צרכן למפרסם בלבד ו"הבעלים" אינו מהווה כל צד לעסקה זו

בבקשה קראו ותנהגו בהתאם לסעיף אחריות הגולש
אחריות הגולש הגלישה באתר תעשה באחריותו הבלעדית של הגולש/משתמש בו. גולש שלא ימלא אחר תנאי התקנון מתחייב לפצות את החברה בגין
כל נזק הנגרם לאתר "באר שבע סיטי", עובדיו, ל"בעלים" או מי מטעמו
בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון השימוש בבאר שבע סיטי, עקב כך ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחה

מדיניות הגנת הפרטיות
הבעלים יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר הגולש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף אודות דפוס השימוש שלו באתרים (לרבות ע"י קבצי קוקיס) בכפוף לכל דין, במקרים הבאים
 לצורך שיפור השירות, המידע והתכנים שהבעלים ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו במסגרת השירות לגולש ו/או לחלק מהגולשים
 לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ע"י "הבעלים" ו/או מסירותו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור יהיה אנונימי
ליצירת קשר עימו במקרה הצורך
 לצורך תחזוקת השירותים
 לצורך מעקב אחר פעילותו של המנוי בשירותים בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין

מבצעים באתר ההודעה לזוכים במבצעים השונים המתקיימים באתר תימסר על פי שיקול דעת אתר באר שבע סיטי  באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר, טלפון, דואר אלקטרוני. מימוש הודעת זכייה שנשלח בדואר האלקטרוני דורש אישור הזכייה על ידי הגולש על פי תעודה מזהה כהתניה למימושו
אתר באר שבע סיטי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל את הרישום  למבצע ו/או לשלול את  להשתתף במבצע/ים באם הופרו  תנאי תקנון זה והגולש יישא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא תהיה זכאות לכל פיצוי ו/או שיפוי

שינוי האתר הבעלים שומר לעצמו את הזכות לשנות את עיצוב, התכנים ומראה האתר מפעם לפעם וכן להפסיק את פעילותו באופן מלא ולגולש לא תהייה כל טענה או דרישה עקב כך

שינוי התקנון הבעלים רשאי לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר . שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון העדכניים ועל כן מומלץ להתעדכן בתנאי התקנון לפני כל גלישה באתר באר שבע סיטי

תודה שקראתם, המשך גלישה נעימה


באר שבע סיטי