העיר באר שבע חדשות ועדכונים

באר שבע סיטי

החלטה נבונה : שטחי מועצת נאות חובב עוברים לעיר באר שבע

Posted by עסקים שירות באר שבע סיטי צילום: מועצת נאות חובב on Tuesday, July 18, 2023 Under: תעשייה


שר הפנים משה ארבל חתם ביום חמישי שעבר על שיוך המועצה התעשייתית נאות חובב לעיר באר שבע. שר הפנים משה ארבל: המהלך החשוב שאנו מוציאים היום אל הפועל יסייע לנו בחיזוק הנגב, בצמצום פערים ובשיפור איכות החיים של כל תושבי האזור

שר הפנים משה ארבל חתם בסוף שבוע האחרון (יום ה') על שיוך המועצה התעשייתית נאות חובב לבאר שבע. השר אימץ את המלצת המנכ"ל רונן פרץ והמלצות הוועדה הגאוגרפית דרום, אשר דנה בנושא בחינת מעמדה המוניציפאלי של מועצה תעשייתית נאות חובב, כולל שינוי גבולות ושימור חלוקת ההכנסות הקיימת היום לרשויות השכנות

נאות חובב הינה אחת משתי מועצות מקומיות תעשייתיות יחידות בארץ, אשר הוקמה כאיזור תעשייה מכוח החלטת ממשלה, אשר מטרתה הייתה לרכז מפעלים מזהמים בשטח גלילי. האזור היה בפיקוח משרדי הממשלה ונוהל על ידי החברה הממשלתית "מבני תעשייה". עם התפתחות התעשייה והרחבת האזור, הפך הריכוז למטרד סביבתי של אוויר, נחלים וקרקע. משכך, הוחלט בשנת 1989 על הקמת מועצה מוניציפאלית תעשייתית, שכוללת כיום בתחום שיפוטה את פארק התעשייה נאות חובב (לשעבר רמת חובב), את גבעת שמן ותחנת הכוח רמת חובב המצויות ממזרח לפארק התעשייה, וכן את אזור התעשייה רמת בקע (ממזרח לכביש 40), המיועד לאיוש על ידי חברת אלביט

המועצה הרחיבה את שטחה בשנת 2020 עם צו שינוי גבולות והעברת שטח של 8,209 דונם שהועברו מתחום שיפוט מועצה אזורית רמת נגב. באותה ועדה דנו ואף הכריזו על חלוקת הכנסות ל 11 רשויות סמוכות: מרחבים, רמת הנגב, ירוחם, אל קסום, שגב שלום, תל שבע, ערערה בנגב, באר שבע, חורה, לקיה ונווה מדבר

מנדט הוועדה הגיאוגרפית דרום הורחב בדצמבר 2020 וכלל דיון במעמדה המוניציפאלי של מו"מ תעשייתית נאות חובב ובדיקת האפשרות לאיחודה עם עיריית באר שבע ובמידה וכן יומלץ על שינוי המעמד, הוסמכה הוועדה אף לדון מחדש בחלוקת ההכנסות הקיימת

במסגרת עיסוקה בנושא, קיימה הוועדה הגיאוגרפית דרום דיונים מקצועיים ושמעה את כל הגורמים הנוגעים בדבר, החל מרשויות מקומיות ואזוריות, מפעלים וחברות הפועלות בנאות חובב ובבאר שבע ועד למשרדי הממשלה הרלוונטיים

שר הפנים משה ארבל: המהלך החשוב שאנו מוציאים היום אל הפועל יסייע לנו בחיזוק הנגב, בצמצום פערים ובשיפור איכות החיים של התושבים. לצד שמירה על איתנותן של הרשויות המקומיות הנהנות מחלוקת ההכנסות של נאות חובב, אנו מחזקים את העיר באר שבע, כמטרופולין המרכזי והמשמעותי של הנגב, באמצעות הרחבת שטחה המוניציפאלי והקמת אזורי תעסוקה נוספים שישמשו את כל תושבי האזור

כאמור, המלצתו של המנכ"ל פרץ לשר ארבל התקבלה לאחר שקרא את דו"ח הוועדה וקיים דיונים עם גורמים מקצועיים במטה ובמחוז המשרד ולאחר שנפגש עם נציגי המפעלים הפועלים בנאות חובב. ההחלטה התקבלה מאחר וחלו שינויים בתנאים ובנסיבות שעמדו ביסוד הקמתה של המועצה וכיום אין עוד צורך בקיומה כרשות נפרדת. עם זאת, המנכ"ל הבהיר כי יש לשים דגש על הצורך לתעדף ולעודד ניהול שטחים מעין אלו על ידי רשויות מקומיות, מתוך ראיה מרחבית וההכרה במעמדן של רשויות מקומיות כרשויות נבחרות וביכולתן המוכחת להקים ולנהל בהצלחה שטחים, לרבות שטחי תעשייה מורכבים

בנימוקי המלצה, צוין כי הצורך לחזק את עיריית באר שבע כעיר מטרופולין, הפועלת ונדרשת לטובת המרחב כולו וכן היותה  סמוכה לאזור האמור, אשר הינו בעל השפעה והשלכות פוטנציאליות על תושביה ובד בבד הינה בעלת היכולת המקצועית המוכחת לנהל  ולקבל את האחריות על האזור, הפעלתו ופיתוחו, תוך מתן המשקל הנדרש לפיתוחו, מתוך איזון ושמירת כלל האינטרסים הנוגעים לתושבי הרשות, לתושבי המרחב ולמכלול העסקים הפועלים באזור, הובילו לקבלת ההחלטה. בשל החשיבות של ניהול תעסוקה ברשות אחת כאמור, המלצת המנכ"ל אף כללה העברת שטח ללא שיפוט ושטחים ממועצה אזורית רמת נגב לתחום שטח עיריית באר שבע בסך כולל של כ 3,800 דונם

בנוגע לחלוקת ההכנסות, החליט שר הפנים משה ארבל ככלל לשמר את חלוקת ההכנסות בהתאם לצו שנקבע בנובמבר 2020 כאשר באר שבע תיכנס בנעליה של המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב ותהיה זכאית להכנסות שהועברו אליה, לצד שינוי מסוים שיעור החלוקה עבור מועצה אזורית רמת נגב על רקע שינוי תחום שיפוטה ביחס לצו הקודם. חלוקת ההכנסות תתבצע רק לאחר ביטול המועצה התעשייתית ושיוכה לעיריית באר שבע בשנת 2025, וזאת כדי לאפשר להשלים את ההליכים המקדימים הנדרשים, בהתאם להוראות הדין הכוללות גם גיבוש הסדרים לחלוקת חובות, זכויות ונכסים בין הרשויות המקומיות

מנכ"ל משרד הפנים רונן פרץ: משרד הפנים בראשות השר ארבל פועל באופן תמידי לצמצום פערים וחלוקה צודקת ברשויות המקומיות, המלצתי לשיוכה של המועצה התעשייתית נאות חובב לתחום עיריית באר שבע, תוך שמירה על חלוקת ההכנסות לרשויות הגובלות בתחומה, היא הוכחה לפעילות המשרד לחיזוקן של הרשויות המקומיות בכלל וחיזוקה של באר שבע כרשות מטרופולינית במטרופולין באר שבע. שינוי זה אף יועיל ויגדיל את הכנסותיה של העיר לאחר הפגיעה הכלכלית בביטולה כעיר עולים. במקביל, משרד הפנים יוודא ויעשה את כל הנדרש כדי לוודא את המשך פיתוחו של אזור התעשייה וכי המפעלים הפועלים במקום לא יפגעו במאומה מאופן הניהול של האזור, שימשיך לפעול ברמה המקצועית הגבוהה ביותר הקיימת כיום

רוביק דנילוביץ' - ראש העיר באר שבע, על החלטת שר הפנים להעביר את מועצת נאות חובב לתחום שטחה המוניציפאלי של העיר באר שבע: החלטת שר הפנים להעביר את המועצה התעשייתית נאות חובב לתחום השיפוט של העיר באר שבע ולאחריותה היא היסטורית ועתידה לשנות את פני המציאות ולבסס את העיר בעתיד

לפני למעלה מ 4 שנים, בשנת 2019, יזמנו את המהלך, במסגרתו פניתי לשר הפנים דאז אריה דרעי, בבקשה לפעול להעברת נאות חובב לאחריותה של עיר המטרופולין באר שבע. הנימוקים שהעלנו היו סביבתיים, תעסוקתיים, חברתיים וכלכליים

בעידן משתנה, בו העיר באר שבע הוכיחה את יכולותיה בהקמת פארק היי טק אקוסיסטם טכנולוגי ורובע חדשנות בינלאומיים, בהקמת מיזמים, פרוייקטים ושכונות חדשות בהיקפים של מיליארדי שקלים, העברת נאות חובב מתבקשת

זוהי החלטה מכוננת שתהווה נדבך בינלאומי נוסף, דבר שיחזק את עיר המטרופולין, יהפוך אותה לעוגן מרכזי שמתכלל את מוקדי התעסוקה השונים במרחב, יפעל באחריות לשמירה על הסביבה ואיכות החיים של התושבים ויצור שותפויות וחיבורים עם האקדמיה, המרכז הרפואי, רובע החדשנות, חברות ההיי טק והסטארט אפיסטים, שהופכים דימיון למציאות
אנו נערכים במקצועיות למשימה הגדולה והחשובה ונפעל בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים, החברות והמפעלים, שכן האינטרס של כולנו משותף

ראוי להביע הערכה על המהלך האמיץ, שמשנה את התפישה ומחזק את בירת הנגב כמטרופולין חשוב בישראל, לשר הפנים לשעבר, אריה דרעי, שנעתר לבקשתנו והוביל את המהלך על ידי הקמת ועדת בדיקה מקצועית שבחנה את הסוגיה לעומק ועשתה עבודה מקצועית

כמו כן, לשר הפנים הנוכחי, משה ארבל ולמנכ"ל המשרד רונן פרץ, על אימוץ ההמלצה המקצועית של הועדה וקבלת ההחלטה להעביר את האחריות לעיר באר שבע. נעבוד יחד עם העובדים המסורים והמקצועיים של המועצה התעשייתית נאות חובב, שיש להם חלק חשוב בתקופת המעבר ומקום מרכזי במעבר אלינו. תודה לכל מי שפעל במשך השנים במועצה התעשייתית, נבחרי הציבור, הממונים והעובדים, על עבודה מסורה וחשובה לאיזור כולוIn : תעשייה 


Tags: "נאות חובב"  "באר שבע"  "רוביק דנילוביץ'"   
אנחנו עושים כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים באתר. לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הוויזואלי, כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

 

עוד בבאר שבע סיטי

ערוצי תוכן באר שבע סיטי