באר שבע סיטי

הבלוג של באר שבע סיטי צילומים, סיפורים ודברים מעניינים נוספים ... http://www.beershevacity.com/

לציפורים יש בית בבאר שבע

Posted 1 week ago
<p><b><a href="http://www.beershevacity.com/beer-sheva/%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2">לציפורים יש בית בבאר שבע</a><br/></b></p>

החלו העבודות לפארק המרכזי בשכונת נווה זאב בבאר שבע

Posted 2 weeks ago
<p>החלו העבודות ל<b><a href="http://www.beershevacity.com/beer-sheva/%D7%99%D7%A6%D7%90-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2">פארק המרכזי בשכונת נווה זאב בבאר שבע</a></b><br/></p>

נפתח פארק הילדים של באר שבע

Posted 9 weeks ago
<p><b>נפתח <a href="http://www.beershevacity.com/beer-sheva/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8">פארק הילדים של באר שבע</a></b><br/></p>

מעל ל 10 אלף מבקרים בפסטיבל הפרינג’ הבינלאומי בבאר שבע


צילום: דייגו מיטלברג

Posted 9 weeks ago
<p><a href="http://www.beershevacity.com/beershevacity-culture/%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E-10-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94-7-%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2">מעל ל 10 אלף מבקרים בפסטיבל הפרינג’ הבינלאומי בבאר שבע</a></p><p style=""><a href="http://www.beershevacity.com/beershevacity-culture/%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E-10-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94-7-%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2"><br/></a></p><p style="">צילום: דייגו מיטלברג<br/></p>

 מחלקת נשים ב’ בסורוקה כוכב החודש לחודש יוני

Posted 10 weeks ago
<p><a href="http://www.beershevacity.com/beershevacitycom-community/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA"> מחלקת נשים ב’ בסורוקה כוכב החודש לחודש יוני</a><br/></p>
Posted 12 weeks ago