היום יום מודעות לנגישות וחניית נכים בסימן: לא נכה אל תחנה

Posted by באר שבע סיטי - קהילה on Wednesday, November 14, 2012 Under: קהילה

היום יום מודעות לנגישות וחניית נכים בסימן: לא נכה אל תחנה

יום המודעות הארצי לנגישות מתקיים היום בסימן  לא נכה-אל תחנה
בישראל יש כ 1,440,000 איש עם מוגבלויות מסוגים שונים. עמותת נגישות ישראל וארגוני
אנשים עם מוגבלות נוספים פועלים ומנסים מזה שנים לשפר את היצע וזמינות חניות הנכים
לאנשים עם מוגבלות עם בעיות ניידות מהותיות שבאמת מחייבות ומזכאות בתג חנייה לרכב
נכה
 
במהלך היום חולקו לציבור הנהגים בבאר שבע וברחבי הארץ חומרי הסברה המכילים העוסקים
בנושא נגישות וחניית נכים ובמקביל נרשמו קנסות לאזרחים שלא צייתו לחוק. וחנו בחניית נכים

מנתוני האכיפה של אגף הפיקוח בבאר שבע עולה שציבור הנהגים בבאר שבע מגלה מודעות
בכל הקשור לנושא חניה המיועדת לנכים. חיזוק לנתונים המעודדים ניתן ביום המודעות במהלכו
נרשמו על ידי צוותים משותפים של אגף הפיקוח ומשטרת ישראל דוחות בודדים, דבר המצביע
על שינוי שחל ביחס הנהגים לאוכלוסית הנכים והאיסור על חניה בניגוד לחוק חניה לנכים

בבאר שבע פועלת עיריית באר שבע באמצעות אגפיה השונים להסדרת תנאי חניה לכלל הציבור
ובפרט לנכים, תוך הגברת המודעות ושמירה על זכויותיהם של הנהגים המוגבלים בניידות

In : קהילה 


Tags: "באר שבע" "נגישות" "נגישות ישראל" "נכים" "חניה" תגובות 

פרסומים אחרונים

עוד בבאר שבע סיטי

ערוצי תוכן באר שבע סיטי