אות הנגב 2013: הוכרזו הזוכים בתחרות לאיכות הסביבה בנגב

Posted by באר שבע סיטי on Tuesday, May 21, 2013 Under: סביבה

אות הנגב 2013: הוכרזו הזוכים בתחרות לאיכות הסביבה בנגב

שומרי המפרץ: בני הנוער בחרו דרך ייחודית להתנדב

וועדת השיפוט לפרס אות הנגב לאיכות סביבה הכריזה השבוע על הזוכים בפרס לשנת 2013
וועדת השיפוט מורכבת מנציגים מאוניברסיטת בן גוריון, נציגים מהמשרד להגנת הסביבה
ונציגי ציבור המזוהים עם העשייה הציבורית והסביבתית בנגב
בראש וועדת השיפוט עומד שופט בית המשפט המחוזי בדימוס, השופט גלעד גלעדי
מבין עשרות המועמדים בחרה הוועדה לאחר מיון קפדני שמונה זוכים בעלי פעילות ייחודית
לתועלת הציבור בתחום איכות הסביבה בנגב

בין הזוכים באות הנגב לאיכות הסביבה 2013:  עיריית באר שבע, על הובלת שינוי בקידום
איכות הסביבה והקיימות בכל תחומי החיים בעיר
בנימוקיו לפרס כתב צוות השיפוט כי מצא לנכון להעניק  לעיר באר שבע את "אות הנגב לאיכות
סביבה" על הובלת שינוי בקידום איכות הסביבה והקיימות בכל תחומי החיים בעיר, החל משירות
לתושב, דרך הפחתת טביעת הרגל הפחמנית, ניהול פסולת-הפחתת ההטמנה של פסולת עירונית
פיתוח הטבע העירוני, צמיחה ירוקה, חינוך סביבתי ותודעה למעורבות חברתית, עיר מחדשת
ומתחדשת. התקדמות שהושגה במהלך השנים האחרונות, ניתנת למדידה וניכרת ברחבי העיר
באר שבע הוכיחה פעילות סביבתית בכל תחומי העשייה הסביבתית ועל כך מקבלת העיר באר שבע
את האות


בית ספר אל סנאבל באום בטין.  צוות השיפוט מצא את ביה"ס אל סנאבל שבאבו כף , ראוי לקבלת
אות הנגב לאיכות הסביבה על העשייה הסביבתית הבלתי מתפשרת, על הקניית ערכי הסביבה
בתנאים הכמעט בלתי אפשריים בהם נתון היישוב. למרות זאת, הפך בית הספר מקום המדגיש את
יחסם של התלמידים לסביבה, הן במעורבות קהילתית של תלמידי ביה"ס בישוב והן בהתנהלות
ביה"ס ושילוב הנושא הסביבתי בתכניות הלימודים

בפעילות קבוצתית קבוצת שומרי המפרץ, תקבל את הפרס על הפעילות ההתנדבותית הייחודית של
בני הנוער מאילת וחבל אילות לשמירה וניקיון מפרץ אילת
האמנית מיכל פלג, תקבל את הפרס על עבודתה האומנותית. מנימוקי השופטים:פלג מעבירה מסר
סביבתי עמוק לא רק באמצעות השימוש בחומרים חוזרים אלא גם במסרים שהיא מעבירה
ביצירותיה האומנותיות

באות ההערכה זכו 3 גופים שונים: מועצת נאות חובב על המאמצים שהושקעו ומושקעים לאורך השנים
על מנת להפוך את אזור התעשייה לאקו-פארק תעשייתי הראשון בישראל
מתקן אייבינד  הפועל בשטח חברת תעשיות סיליקה דימונה על הרעיון המקורי ופורץ הדרך על השימוש
בחומרי גלם המהווים מפגע סביבתי והפיכתם למשאב ובית ספר מרחב במושב שדה צבי, על הדרך
הייחודית להקניית החינוך הסביבתי

באות מפעל חיים ע"ש יהודה ארד זכה השנה מר אשר צימבליסטה (צימבה) – חבר מועצת נאות חובב
מטעם המועצה האזורית אשכול ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול. מנימוקי השופטים: צימבה
ייצג שנים רבות את המועצה האזורית אשכול כאחד משלושת נציגי הרשויות המקומיות במועצה
התעשייתית רמת חובב, כן גם שימש נציג ציבור בדירקטוריון החברה לשירותי איכות הסביבה
שנים רבות הקדיש למאבקים במפגעים הסביבתיים שבתחומי המועצה התעשייתית כחבר בה
נלחם ללא פשרות ופניות למען סביבה נאותה, הוביל את המהפך להסדרת מערך הטיפול בשפכים
התעשייתיים, יזם וקידם את שינוי המדיניות הלאומית לטיפול באריזות החומרים המסוכנים

אות הנגב לאיכות סביבה הינו תוצר של שיתוף בין אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עמותת נגב בר קיימא
והמשרד להגנת הסביבה, אשר חברו יחד לעידוד וחיזוק הפעילות הסביבתית על ידי כל מי שעושה
למען הסביבה.  מנכ"ל עמותת נגב בר קיימא גב' בלהה גבעון, יוזמת הרעיון להענקת אות הנגב
לאיכות סביבה בנגב אמרה על הזוכים השנה בפרס: הזוכים בפרס אות הנגב לאיכות סביבה
מייצגים את החברה הישראלית על מגוון תחומיה. אנו גאים להעניק את הפרסים למוסדות
חינוך, רשויות, תעשייה ואנשים פרטיים. העובדה כי הזוכים השנה הם מתחומים שונים ומגוונים
מבני נוער צעירים עד אנשי עשייה במשך עשרות שנים ומתעשייה ותיקה עד מפעל צעיר פורץ
דרך ומבתי ספר המחנכים לערכים סביבתיים ועד אמנית פרטית השמה את הנושאים הסביבתיים
במרכז מוכיחים שיותר ויותר אנשים ומוסדות השכילו להביא את נושא הסביבה אל העשייה
היומיומית למען איכות חיים טובים יותר


הצטרפו אלינו בעמוד הפייסבוק וקבלו את מיטב חדשות באר שבע סיטי

פרס אות הנגב לאיכות סביבה  לשנת 2013 יוענק ביום שלישי (11.6) בטקס חגיגי באוניברסיטת בן גוריון
במעמד השר להגנת הסביבה עמיר פרץ, רקטור  אוניברסיטת בן גוריון פרופ' צבי הכהן ועוד

In : סביבה 


Tags: "אות הנגב לאיכות הסביבה" "נגב בר קיימא" "עיריית באר שבע" "סיליקט דימונה" "שומרי המפרץ" "אל סנאבל" "גלעד גלעדי" "בלהה גבעון" "מיכל פלג" "אשר צימבליסטה" תגובות 

פרסומים אחרונים

עוד בבאר שבע סיטי

ערוצי תוכן באר שבע סיטי